79

Signatárov

v 25

okresoch

v 31

obciach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

HAZARD JE LEGÁLNA MOŽNOSŤ OKRÁDAŤ SLOVÁKOV

 • Za posledných 7 rokov vzrástli vklady na 177%
 • Ročné vklady 3,7 miliardy EUR zodpovedajú približne pôvodným nákladom na výstavbu troch vodných diel v Gabčíkove. 
 • Ročný zisk 834 miliónov Eur predstavuje polovicu rozpočtu Ministerstva školstva a až 60% rozpočtu ministerstva zdravotníctva. 

"Úspešná REGULÁCIA" HAZARDU NA našom SLOVENSKu

0
Ročný zisk hazardu za rok 2017
0
Výška vkladov za rok 2017

prečo DOVOĽUJEME,

aby takýto objem financií končil v hazardných hrách? Nebolo by lepšie keby sa minú v priemysle, maloobchode, školstve, či zdravotníctve? Prečo Slovensko pokladá za rozumné, že 800 miliónov EUR ročne končí v necelej stovke súkromných spoločností.

Deklarácia zastavme hazard

Ja, kandidát v komunálnych voľbách 2018,

uznávam rovnosť všetkých ľudí a ich právo na dôstojnosť, bez ohľadu na ich rasu, náboženstvo, národnosť alebo politické presvedčenie,

uznávam hodnoty harmonickej a stabilnej rodiny  a manželstva ako najlepšej ochrany pred závislosťami u detí zakotvené v Ústave SR a v zákone o rodine,

uvedomujem si, že nekontrolované šírenie hazardu prekročilo všetky rozumné medze, prináša obete na životoch, rozpad rodín, obrovskú záťaž pre štát a obec, ale najmä pre bežných občanov, ktorí kvôli zvýšenej kriminalite častejšie čelia krádežiam, lúpežiam, podvodom a iným trestným činom, pri ktorých je motiváciou páchateľov zabezpečiť si peniaze na hazard,

uvedomujem si, že ochrana pred hazardom vyžaduje skutočné rázne kroky, nie iba kozmetické úpravy,

uznávam, že občania obce majú právo vedieť, ako budem hlasovať,

chcem deklarovať svoj verejný prísľub svojim voličom a občanom Slovenskej republiky, že budem presadzovať zákaz hazardu v obci a tiež podľa mojich možností aj na celoštátnej úrovni a že budem bez ohľadu na politickú orientáciu predkladateľa hlasovať za každý dobrý návrh v prospech zákazu hazardu (ak to nebude možné, za jeho najväčšie obmedzenie) a

preto verejne sľubujem, že ak budem zvolený do funkcie, na ktorú kandidujem:

 • Neprijmem úplatok ani nebudem konať tak, aby som svojim konaním vzbudil podozrenie, že som úplatok prijal.
 • Budem plne rešpektovať vôľu občanov v mojej obci či meste a v prípade predloženia petície za zákaz umiestnenia herní a kasín budem podporovať a hlasovať za prijatie všeobecne záväzného nariadenia podľa vôle občanov, ktorí túto petíciu predložili.
 • Nebudem občanov presviedčať, že sa problematike hazardných hier nerozumejú a sľubovať im tzv. “reguláciu”, ktorú zákon o hazardných hrách v mojej obci/meste reálne neumožňuje.
 • Kým to nebude chcieť väčšina obyvateľov a kým nebude zákon o hazardných hrách umožňovať obmedzenie počtu herní a kasín v obci/meste a obmedzenie počtu herných zariadení v prevádzkach, nikdy nepodporím iba tzv. “reguláciu” hazardných hier.
 • Do 31.10.2018 zašlem a zverejním aj na tejto stránke listy predsedovi vlády Slovenskej republiky a ministrovi financií Slovenskej republiky, v ktorých ich požiadam, aby vláda predložila NR SR návrh zákona, ktorý zruší povinnosť predložiť na zákaz hazardu v obci petíciu s podpismi 30 % obyvateľov obce, (či 15 % obyvateľov Bratislavy a Košíc) a tak umožní mestám a obciam efektívne zakázať hazardné hry v záujme ochrany verejného zdravia pred následkami patologického hrania. Zároveň ich požiadam, aby podporili zmenu zákona o hazardných hrách tak, aby obce samé mali možnosť (i) obmedziť počet herní a kasín v obci, (ii) obmedziť maximálny počet herných zariadení v týchto prevádzkach ako aj (iii) obmedziť maximálny počet herných zariadení v obci.
 • Budem hlasovať za všetky dobré a vhodné opatrenia k tomu, aby sa poskytla pomoc rodinám ohrozeným hazardom a patologickým hráčstvom a všetkým jej členom.

Signatári

Vladimír Palko, Ivor Švihran, Mgr. Miroslava Makovnikova Mosna, Ing. Ján Karman, Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, Mgr. Lubica FECKOVA, Mgr. Michal Novota, Stanislav Mikolajčík, Mgr. Ivan Lučanič, Ing. Ján Mrva, Mgr. Jakub Lipták, Dana Čahojová, Ing. Michal Černý PhD, Ing.Mgr. Mária Kiššová, Mgr. Ján Kmeť PhD., Martin Babík, Samuel Javornický PhD., JUDr. Milan Vetrák PhD., Ing. Peter Magát, PhDr. Jaroslav Spodniak, Martin Polovka, Ing. Jozef Čurlej, Mgr. Jozef Pikna, MUDr. Peter Puškár, Mgr. Jozef Pikna, JUDr. Zuzana Bošnáková, Ing. Michal Krippel, Miloslav Jost, RNDr. Ivan Matušek, Ing. Jaroslav Polaček, Ing. Radoslav Zuščik, Ing. Peter Lenč, Ing. Bc. Ivan Uhrík PhD., Marek Domes, Ing. Vladimír Svrček, Mgr. Viliam Vaš -, Mgr. Rastislav Mráz, Lubomir Paluv, Ing. Peter Šramko, Mgr. Tomáš Cehlár, MUDr Marán Urbánek, Ing. Vanda Rybanská, Mgr. Miroslava Szitová PhD., Ing. Branislav Husár, Ing. Zuzana Ondrušová, Ing. Ján Gašper, Ing. Jaroslav Janok, Jozef Mitošinka, doc. Ing. Pavel Pavlásek PhD., Ing. Jozef Študenc, Mgr. Veronika Klára Endrychová, Mária Tiňová ClinPsyD., Mgr. Balázs Szamaranszký, JUDr. Lýdia Budziňáková, Mgr. Ľudmila Pastorová, Mgr. Miroslav Vetrík, JUDr. Ing. Dušan Pekár, Ing. Ján Čop, Mgr. Richard Packa, Milan Kuriak, RNDr. Zuzana Bednárová PhD., JUDr. Tomáš Korček, Bc. Mária Machová, Ing. Štefan Janko, Mgr. Michal Krupa, Mgr. Michaela Hefková, Bc. Branislav Filipovič, Mgr. Vladimír Mikuš, Vladislav Novák, Mirko Kašubjak, PhDr. Oliver Polyák, Ing. Eleonóra Malovcová, MUDr. Jozef Baláž, Ľubomír Gondek, Ing. arch. Ľudmila Priehodová, Mgr. Matúš Lakoštík PhD., Ing. Andrej Vajči, PhDr. Anna Matuláková PhD., Ing. Miroslav Behúl PhD.

VYHĽADÁVANIE PODĽA KRITÉRIÍ

 • Vyberte úrad kandidátov

 • Vyberte jednu alebo viac politických strán

Vladislav Novák

Nominant strany: Nezávislý kandidát (NEKA), Kraj: Prešovský, Okres: Bardejov, Obec/Mesto: Bardejov, Úrad: Mestský poslanec

Vladimír Palko

Nominant strany: NOVA (NOVA), Kraj: Bratislavsky, Okres: Bratislava I-V, Obec/Mesto: Bratislava, Mestsk časť: Bratislava - Staré Mesto, Úrad: Miestny poslanec

Stanislav Mikolajčík

Nominant strany: Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), Kraj: Žilinský, Okres: Námestovo, Obec/Mesto: Novoť, Úrad: Obecný poslanec

Samuel Javornický PhD.

Nominant strany: Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), Kraj: Žilinský, Okres: Dolný Kubín, Obec/Mesto: Dolný Kubín - Veľký Bysterec, Úrad: Mestský poslanec

RNDr. Zuzana Bednárová PhD.

Nominant strany: Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), Kraj: Prešovský, Okres: Prešov, Obec/Mesto: Prešov, Úrad: Mestský poslanec

RNDr. Ivan Matušek

Nominant strany: Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), Kraj: Trnavský, Okres: Trnava, Obec/Mesto: Trnava, Úrad: Obecný poslanec

PhDr. Oliver Polyák

Nominant strany: Nezávislý kandidát (NEKA), Kraj: Prešovský, Okres: Bardejov, Obec/Mesto: Bardejov, Úrad: Mestský poslanec

PhDr. Jaroslav Spodniak

Nominant strany: Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), Kraj: Trnavský, Okres: Trnava, Obec/Mesto: Trnava, Úrad: Mestský poslanec

PhDr. Anna Matuláková PhD.

Nominant strany: Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽS Naše Slovensko), Kraj: Trenčiansky, Okres: Prievidza, Obec/Mesto: Bojnice, Úrad: Mestský poslanec

MUDr. Peter Puškár

Nominant strany: Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), Kraj: Nitriansky, Okres: Nitra, Obec/Mesto: Vráble, Úrad: Mestský poslanec

MUDr. Jozef Baláž

Nominant strany: Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), Kraj: Banskobystrický, Okres: Banská Bystrica, Obec/Mesto: Banská Bystrica, Úrad: Mestský poslanec

MUDr Marán Urbánek

Nominant strany: Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), Kraj: Trnavský, Okres: Piešťany, Obec/Mesto: Piešťany, Úrad: Mestský poslanec

Page 1 of 7