PhDr. Oliver Polyák
Nezávislý kandidát (NEKA)

Odkaz kandidáta voličom:

V prípade svojho zvolenia budem aktívne presadzovať obmedzenie hazardu v našom meste.

List kandidáta predsedovi vlády a ministrovi financií Slovenskej republiky:

Kandidát ešte nezverejnil list pre predsedu vlády Slovenskej republiky a ministra financií Slovenskej republiky.

Volebny program

Zastavenie hazardu a Deklarácia Zastavme hazard je to na čom sa zhodneme. Sú však aj iné dôležité veci, na ktoré nemusíme mať rovnaké názory. Názory Iniciatívy Zastavme hazard alebo Aliancie za rodinu sa nemusia zhodovať s názormi a cieľmi kandidátov vo voľbách. Je dobré o nich vedieť, aby ste mohli urobiť skutočne zodpovedné rozhodnutie pri voľbách.

OKRUH PRÁCA

 1. Zlepšiť cestovný ruch, ktorý má v Bardejove veľký nevyužitý potenciál

 2. Vzdelanie ako cesta k zamestnanosti, prispôsobenie vzdelávania trhu práce

 3. Zmeniť pohľad na budúcnosť Bardejova ako kultúrneho provinčného mestečka (skanzenu) na mesto s rozvinutou mikroekonomikou a zamestnanosťou

 4. Pritiahnuť investorov, ktorí uvidia kvalitnú infraštruktúru

 5. Zvýšiť zamestnateľnosť Bardejovčanov a vytvorenie inkubátora pre začínajúcich podnikateľov

OKRUH BÝVANIE

 1. Lepšie územné a priestorové plánovanie

 2. Efektívne a koncepčné odpadové hospodárstvo, spravodlivé poplatky za odpad a eliminácia výskytu nelegálnych skládok odpadov

 3. Budovanie a ochrana zelených plôch v meste

OKRUH RELAX

 1. Viac možností pre športové vyžitie

 2. Bardejov potrebuje dôstojný kultúrny dom – prispôsobiť existujúce kino aj pre veľké kultúrne podujatia

 3. Ochrana mestských lesov

 4. Koniec múrom, lepšia ochrana proti povodniam na rieke Topľa

 5. Otvoriť kultúrny a spoločenský život dôchodcov, aby boli viac v kontakte s ľuďmi mladších generácií

OKRUH DOPRAVA

 1. Funkčná a atraktívna mestská hromadná doprava

 2. Rozvoj ekologickej dopravy – cyklodopravy, cykloturistiky a „pešej dopravy“

 3. Parkovanie (nielen) v centre mesta a parkovacie domy na sídliskách

 4. Dôstojná stanica – miesto prvého kontaktu s mestom

OKRUH SAMOSPRÁVA

 1. Zlepšiť spoluprácu samosprávy s obyvateľmi za účelom ich väčšej participácie na miestnej samospráve

 2. V rámci architektonických návrhov využívať spoluprácu s univerzitami ako ekonomicky najvýhodnejšiu a efektívnu alternatívu

 3. Viac odborníkov v komisiách pri mestskom zastupiteľstve a zefektívnenie ich práce. Obsadzovanie úradníckych miest výberovými konaniami

 4. Participatívny rozpočet – nech ľudia rozhodnú, kam pôjdu mestské peniaze

 5. Zastaviť rozpredaj mestského majetku oligarchom a začať efektívne hospodáriť s majetkom mesta

 6. Lepšia práca Bardejovskej televízie a objektívne spravodajstvo

 7. Financovať výsledky a nie úradníkov a inštitúcie

 8. Efektívnejšia komunikácia a viac možností pre rómsku komunitu

Pridaj komentár

Váš komentár nebude zverejnený na stránke, ale sa odošle ako e-mail kandidátovi.