Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá
Zmena zdola - Demokratická únia Slovenska (Zmena zdola - DÚ)

Odkaz kandidáta voličom:

Nehazardujme z budúcnosťou Petržalky, voľme tých, ktorí podporili Bratislavu bez hazardu

List kandidáta predsedovi vlády a ministrovi financií Slovenskej republiky:

Kandidát ešte nezverejnil list pre predsedu vlády Slovenskej republiky a ministra financií Slovenskej republiky.

Volebny program

Zastavenie hazardu a Deklarácia Zastavme hazard je to na čom sa zhodneme. Sú však aj iné dôležité veci, na ktoré nemusíme mať rovnaké názory. Názory Iniciatívy Zastavme hazard alebo Aliancie za rodinu sa nemusia zhodovať s názormi a cieľmi kandidátov vo voľbách. Je dobré o nich vedieť, aby ste mohli urobiť skutočne zodpovedné rozhodnutie pri voľbách.

                  Budúcnosť môže byť už zajtra

           Čo môžeme v Bratislave a Petržalke urobiť ihneď:

 

Na ochranu pred zahusťovaním
a jeho dôsledkami na dopravu a životné prostredie:

-         Schváliť zámer na vyňatie ropovodu z územného plánu

-         Schváliť zámer na vyňatie štvorprúdovky pri Chorvátskom ramene z územného plánu

-         Schváliť zámer na zmeny a doplnky územného plánu na reguláciu reklamného smogu v hlavnom meste Bratislava

-         Schváliť zámer na zmeny a doplnky územného plánu na zmenu funkcie pozemkov Artmédia pri Sade Janka Kráľa na šport a rekreáciu

-         Schváliť zámer na zmeny a doplnky územného plánu na ochranu Sadu Janka Kráľa pred nárastom dopravy na Krasovského a Viedenskej ceste z novej zástavby CMC Petržalka (Celomestské centrum Bratislava)

-         Realizácia rekreačného kúpaliska Lido a skultivovanie brehu Dunaja na rekreáciu a vodné športy

-         Zastavenie nezmyselných predajov pozemkov a zefektívnenie nájmov verejných pozemkov

-         Zverejnenie prehľadnej databázy pozemkov a hmotného majetku v správe mesta Bratislava – cez GIS vrstvy

-         inventarizácia stromov a zelene zverejnená v interaktívnej mape pre ošetrovanie, kosenie a správu zelene

-         Mapa-Gis vrstva pre Petržalku- s vyznačením databázy prihlásených psíkov

-         Pozitívna motivácia pre prihlásených psičkárov – bezplatné sáčky, viac voľných výbehov a ohradených plôch s dostatočným zabezpečení košov na exkrementy, zvýšená kontrola  a postih za znečisťovanie mesta

-         Verejné súťaže na obsadenie vedúcich pozícií za prítomnosti odbornej verejnosti a jej participácií na výbere

-         Zverejnenie prehľadnej databázy výkonu letnej a zimnej údržby na pozemkoch cestách a chodníkoch, o ktoré sa má starať hlavné mesto a MČ Petržalka

-         Preplácanie len tých výkonov letnej a zimnej údržby ktoré boli aj skutočne realizované

-         Bezplatné rezidenčné parkovanie na území Petržalky

-         Skrátenie časových intervalov MHD

-         Čistota a kultúrnosť dopravných prostriedkov- zabezpečenie bezbariérových nástupov

-         Spoločné vyznačené prednostné BUS pruhy pre cyklistov aj MHD, všade kde to legislatíva umožňuje

-         Elektrobusy a posilnenie bikesheringu pri električkách a MHD zastávkach

-         Rezidenčna karta zadarmo pre obyvateľov Petržalky

-         Spolupráca s župou na zavedení lodnej dopravy z obcí pri Bratislave a záchytné parkoviská pri železničných staniciach pre dochádzajúcich do Bratislavy + zvýhodňovanie vstupu do mesta MHD a nie autami

-         Zlacnenie dopravy pre Bratislavčanov, ktorí sú prihlásení na trvalý pobyt

-         Uľahčenie prihlasovania cez zákon NRSR

-         Odpady realizovať cez osobný a nie hmotnostný odvoz, zabezpečenie kompletného triedenia odpadu a polozapustené kontajnery

-         Čistota pri kontajneroch a odstraňovanie čiernych skládok – bezplatný odvoz veľkorozmerného odpadu, pokuty za znečisťovanie okolia kontajnerov

-         Funkčné kamerové systémy priamo napojené na políciu (kvalitné zariadenia umožňujúce použitie pri trestnom konaní a na súde)

-         Protihlukové steny a zelené protiprašné zelené záhony pri zdrojoch znečistenia

-         Výsadba nealergénných trávin a kvetov, stromov a zelene

-         Zadržiavanie vody v meste a zalievanie záhonov dažďovou vodou

-         Školenie stavebných úradov a úradníkov o legislatíve na ochranu životného prostredia a protikorupčnú agendu

-         Pozitívna motivácia úradníkov cez kvalitu služieb poskytovaných obyvateľov, kontaktné body a zákaznícka linka na poradenstvo

-         Úrad s kompetentnými a odborne znalými vedúcimi úradu, zníženie právomocí riaditeľa úradu a výšia kontrola jeho majetkového priznania

-         Zverejňovanie majetkového priznania vedúcich pracovníkov, riaditeľov podnikov poslancov a primátora

-         Participácia obyvateľov nielen na papieri ale v praxi

-         V spolupráci z župou participácia pri realizácií projektu Family park: skateparku, športových hál pre loptové hry, plavárne  50 m, jazera s parkom v tejto lokalite, multifunkčnú športovú halu pre rodiny (financované z EU fondov)

-         Eko postreky komárov, ochrana jestvujúcich hniezd vtákov

-         Ochrana podzemných zdrojov vody a mestských lesov a lesov Petržalky

 

Podpora vzdelávania, kultúry a kvality života v Petržalke

-         Systémové opatrenia na podporu učiteľov, škôl a zapojenie odborníkov do týchto programov cez účasť v komisiách, verejnom prístupe na ich rokovaniach,

-         Podpora kvalitnej kultúry, športu vo vnútroblokoch pre rodiny aj aktívny život seniorov

-         Systémové opatrenia na podporu zariadení pre seniorov a zapojenie užívateľov a odborníkov do týchto programov cez účasť v komisiách, verejnom prístupe na ich rokovaniach,

-         Systémové opatrenia na podporu sociálnych zariadení a zapojenie užívateľov a odborníkov do týchto programov cez účasť v komisiách, verejnom prístupe na ich rokovaniach,

-         Podpora občianskych združení a športových klubov pôsobiacich v Petržalke

-         Petržalka bez hazardu

Pridaj komentár

Váš komentár nebude zverejnený na stránke, ale sa odošle ako e-mail kandidátovi.