Ing. Eleonóra Malovcová
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)

Odkaz kandidáta voličom:

Kandidujem vo voľbách preto, že chcem napomôcť, aby komunálna politika nebola len politikou, ale snahou o dobro pre každého človeka, aby bola transparentná a so záujmom o potreby ľudí, tak seniorov, ako i mladých rodín. Preto mám záujem i na tom, aby hazard neničil duše ľudí a šťastie rodín.

A chcem poprosiť všetkých, aby prejavovali záujem o veci verejné, aby využívali svoje volebné právo a prišli voliť, ale aby aj počas celého volebného obdobia sledovali zápisnice zo zasadaní zastupiteľstva, aby posielali svoje pripomienky a postrehy, svoje nápady a požiadavky.

List kandidáta predsedovi vlády a ministrovi financií Slovenskej republiky:

Vážený

pán predseda vlády SR,

 

vážený

pán minister financií SR!

 

Som

poslankyňou Obecného zastupiteľstva v Zavare i kandidátkou na túto

funkciu v nastávajúcich voľbách. Keďže sa zameriavam aj na sociálnu

oblasť, mám možnosť vidieť, ako hazard ovplyvňuje ľudí a tým i celú

spoločnosť. Každý, kto sa stretol 

s dôsledkami hazardu, úprimne túži, aby tento jav bol odstránený,

pretože ničí nielen dušu človeka, ale i šťastie rodín.

Preto žiadam, aby obce a mestá získali

právomoc:

 1. Regulovať hazardné hry na svojom území v záujme

  ochrany verejného zdravia, to znamená, aby narúšanie verejného poriadku

  nebolo jediným dôvodom, pre ktorý je možné hazardné hry obmedziť
 2. Regulovať hazardné hry v obci aj bez petície

  občanov
 3. Obmedziť počet herní a kasín
 4. Obmedziť maximálny počet herných zariadení v

  prevádzkach
 5. Obmedziť maximálny počet herných zariadení v

  meste alebo obci
 6. Regulovať aj kurzové stávky a lotériové hry na

  svojom území

Na obce prešli mnohé povinnosti,

pričom sa nepamätalo na to, že nie vždy sú ich príjmy postačujúce na plnenie

týchto povinností, a na druhej strane mnohé kompetencie, až by sa  na

niektorých miestach  priam žiadala väčšia

kontrola zákonnosti, no ich právomoci nie sú postačujce  vo veciach ochrany morálneho a duchovného

zdravia, čo sťažuje aj udržanie poriadku a pokoja v obci a má

dopad aj na pokoj v rodinách.

            S dôverou,

že tieto riadky nebudú iba hlasom do prázdna, žehnám vášmu rozhodovaniu.

           

                                                          

                                                                              Ing. Eleonóra

Malovcová

Volebny program

Zastavenie hazardu a Deklarácia Zastavme hazard je to na čom sa zhodneme. Sú však aj iné dôležité veci, na ktoré nemusíme mať rovnaké názory. Názory Iniciatívy Zastavme hazard alebo Aliancie za rodinu sa nemusia zhodovať s názormi a cieľmi kandidátov vo voľbách. Je dobré o nich vedieť, aby ste mohli urobiť skutočne zodpovedné rozhodnutie pri voľbách.

Mojím hlavným záujmom, je rozvíjať sociálnu oblasť, zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby,  možnosť odoberania obedov pre všetkých, ktorí majú o túto službu záujem, byť nablízku starým, chorým a núdznym v ich konkrétnych potrebách.

V investičnej oblasti som za dokončenie začatých akcií, ale s ďalšími investíciami treba uvažovať opatrne a triezvo, pretože je potrebné stabilizovať rozpočet, lebo rozpočet pre budúci rok už nepokrýva záväzky, ktoré naša obec má z podpísaných zmlúv.  Treba rozumne hospodáriť s financiami, ktoré obec má  a rozhodovať zodpovedne, s ohľadom aj na budúce roky.

Pridaj komentár

Váš komentár nebude zverejnený na stránke, ale sa odošle ako e-mail kandidátovi.