Martin Babík
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)

Odkaz kandidáta voličom:

Snažiť sa o spravodlivé prostredie pre spolunažívanie nás všetkých je výzva pre každého z nás. Spravodlivosť je tak ako pomoc blížnemu jeden zo základných kameňov každej komunity.

Ako Račan by som rád zabojoval o račianske vinohrady, iste v spolupráci s vlastníkmi vinohradov. Je potrebné nájsť ďalšie efektívne nástroje pre tých, ktorí chcú vo vinárstve pokračovať a záleží im na tom, aby vinohrady boli súčasťou račianskej krajinotvorby. Podporí to životné prostredie, šport, cestovný rucgha teda aj ekonomiku Račanov.

Školy v Rači - Deti sú naša budúcnosť. Prostredie vychováva.

Zdravotné strediská a strediská soc. služieb - Udržateľnosť, obnova a zvyšovanie kvality služieb pre každého z nás, kto takéto strediská využíva.

Doprava a bezpečnosť - Podporujem vybudovanie mimoúrovňových križovatiek na vstup do častí našej Rače.

Územné plány ako nástroj a konsenzus pre zachovanie istôt doterajších rezidentov (zachovanie ich kvality bývania), nádej pre budúcich rezidentov (kvalita bývania a spolunažívania všetkých rezidentov) a v neposlednom rade konsenzus s majiteľmi pozemkov a developerov, aby sa mohli podiľať na skvalitňovaní a zvyšovaní, nie znižovaní kvality bývania v Rači.

List kandidáta predsedovi vlády a ministrovi financií Slovenskej republiky:

Kandidát ešte nezverejnil list pre predsedu vlády Slovenskej republiky a ministra financií Slovenskej republiky.

Volebny program

Zastavenie hazardu a Deklarácia Zastavme hazard je to na čom sa zhodneme. Sú však aj iné dôležité veci, na ktoré nemusíme mať rovnaké názory. Názory Iniciatívy Zastavme hazard alebo Aliancie za rodinu sa nemusia zhodovať s názormi a cieľmi kandidátov vo voľbách. Je dobré o nich vedieť, aby ste mohli urobiť skutočne zodpovedné rozhodnutie pri voľbách.

Pridaj komentár

Váš komentár nebude zverejnený na stránke, ale sa odošle ako e-mail kandidátovi.