Ing. Ján Gašper
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)

Odkaz kandidáta voličom:

SOM PROTI HAZARDU V ŽILINE!

Cez herne a podbné inštitúcie už prišlo mnoho ľudí, aj na Slovensku, na mizinu. Niketorí sa stali bezdomovcami a ľudskými troskami. Majitelia prevádzkovatelia takýchto prevádzok argumentujú slobodnou vôľou. Súhlasím s nimi v tom, že každý človek má svoju vlastnú vôľu a pokiaľ je svojprávny, tak za svoje správanie zodpovedá sám. Leneže je tu aj druhá strana mince ľudskej prirodzenosti a to je náklonnosť vlastniť/ mať. Nie je zle, keď sú ľudia majetní a vedia si užiť výsledok svojej práce a svojho snaženia. Je veľmi dobre, keď sa vedia o svoj blahobyt podeliť aj s inými, ktorí to potrebujú a treba to robiť. Treba smať na zreteli, že jednou z vlastností ľudského správania je návykovosť pri vykonávaní opakovaných činností. Ak si ľudia navyknú robiť užitočné a prospešné veci je to super. Lenže nie všetky činnosti sú také. Nechcem vymýšľať nič nové, len použiť postupy, ktorá sa v ľudských dejiách už úspešne aplikovali. Keď vo všeobecnosti ľuďom niečo škodí je možné z pozície moci použiť opatrenia, ktoré zabránia škodlivosti a to buď regulovaním používania škodlivých vecí a vplyvov (obmedzenia priestorové, časové, ...) alebo ich úplným zákazom.

List kandidáta predsedovi vlády a ministrovi financií Slovenskej republiky:

Kandidát ešte nezverejnil list pre predsedu vlády Slovenskej republiky a ministra financií Slovenskej republiky.

Volebny program

Zastavenie hazardu a Deklarácia Zastavme hazard je to na čom sa zhodneme. Sú však aj iné dôležité veci, na ktoré nemusíme mať rovnaké názory. Názory Iniciatívy Zastavme hazard alebo Aliancie za rodinu sa nemusia zhodovať s názormi a cieľmi kandidátov vo voľbách. Je dobré o nich vedieť, aby ste mohli urobiť skutočne zodpovedné rozhodnutie pri voľbách.

1.       Spravodlivé hospodárenie so spoločnými financiami mesta.

2.       Pekná Žilina bez herní a odpadkov.

3.       Dobré a bezpečné cesty a chodníky a kvalitné verejne osvetlenie.

4.       Spoločenské centrá pre oddych, kultúru, šport a vzdelávanie pre obyvateľov mesta.

5.       Spravodlivé a motivujúce podmienky platieb za likvidáciu komunálneho odpadu. Separovaný zber a veľkokapacitné kontajnery dostupné vždy a všade.

6.       Jedno zaručené a bezplatné parkovacie miesto pre každú rodinu s trvalým pobytom v ZA. 

7.       Rovnaké podmienky finančnej podpory pre všetky školy bez ohľadu na zriaďovateľa.

Ad 1       Dohliadanie na plnenie rozpočtu mesta a uskutočňovanie výberových konaní.

Ad 2       Zákaz pôsobenia herní na území mesta. Dohliadanie a sankcionovanie znečisťovateľov  – hlavne okolie nočných barov, pešia zóna, stred mesta.

Ad 3       Zabezpečiť koordináciu rozkopávania mestských komunikácií medzi prevádzkovateľmi inžinierskych sietí, aby cesty boli rozkopané raz a vymenené všetko naraz. Nech sa nerozkopáva  jedna ulica na viackrát. Budovanie a obnova verejného osvetlenia na miestach, kde je tma. Úsporné svietidlá.

Ad 4       Vytvoriť miesta na stretávanie a oddych ľudí. Teraz mále len park, lesopark a Budatínsky zámocký park, Vodné dielo. Tie sú cez víkendy a za pekného počasia vyťažené nad svoju kapacitu.

Ad 5       Umiestnenie kontajnerov, alebo nádob na separovaný zber v dostupnej vzdialenosti od každého bydliska. Platby za odvoz domového odpadu realizovať podľa množstva odpadu, nie pre každého, kto má pobyt v ZA. Viac motivovať ľudí na separovaný zber.

Ad 6       Zabezpečenie jedného bezplatného parkovacieho miesta pre jednu domácnosť pre každého s trvalým pobytom v ZA. Toto zabezpečiť hlavne v centre mesta a na sídliskách, kde je parkovacích miest nedostatok.

Ad 7       Jednotné pravidlá pre rozdeľovanie financií pre všetky predškolské a školské zariadenia bez ohľadu na zriaďovateľa. Sledovanie dodržiavania kompenzácií financovania neškolských zariadení za deti s bydliskom mimo mesta.

Pridaj komentár

Váš komentár nebude zverejnený na stránke, ale sa odošle ako e-mail kandidátovi.