Ing. Peter Šramko
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)

Odkaz kandidáta voličom:

Ako starosta MČ Bratislava - Lamač, ako aj osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci v predchádzajúcej petícii ktorej agenda k dnešnému dňu nie je ešte ukončená som bol vždy medzi prvými, ktorý som koordinoval petíciu proti hazardu. Svoj postoj nemením a verím, že legislatívne zmeny budú viesť k právu miestnych a mestských zastupiteľstiev rozhodovať o absolútnom zákaze hazardu v jednotlivých mestách a mestských častiach.

List kandidáta predsedovi vlády a ministrovi financií Slovenskej republiky:

Kandidát ešte nezverejnil list pre predsedu vlády Slovenskej republiky a ministra financií Slovenskej republiky.

Volebny program

Zastavenie hazardu a Deklarácia Zastavme hazard je to na čom sa zhodneme. Sú však aj iné dôležité veci, na ktoré nemusíme mať rovnaké názory. Názory Iniciatívy Zastavme hazard alebo Aliancie za rodinu sa nemusia zhodovať s názormi a cieľmi kandidátov vo voľbách. Je dobré o nich vedieť, aby ste mohli urobiť skutočne zodpovedné rozhodnutie pri voľbách.

Som rodený Bratislavčan a od roku 1980 Lamačan. Mám 63 rokov, som ženatý, s manželkou mám troch synov a tiež som hrdý starý otec troch vnukov. Do komunálnej politiky som vstúpil v roku 1994. Postupne som prešiel funkciami miestneho poslanca, zástupcu starostu, poslanca vyššieho územného celku a mestského poslanca. Funkciu starostu som vykonával spolu 13 rokov. Za posledné obdobie sa mi podarilo presadiť a zrealizovať mnohé projekty. Jedným z tých najväčších je voľnočasový areál pri ZŠ vybudovaný s podporou európskych fondov. Zrealizovať a pripraviť sa za môjho pôsobenia podarili i ďalšie projekty ako realizácia kanalizácií v starom Lamači, presadiť projekt a zabezpečiť vydanie územného rozhodnutia na cyklomost, ktorý bude spájať Lamač s Dúbravkou. Veľkou prioritou pre mňa je  tiež realizácia projektov so zameraním na školstvo, šport a mládež. V tomto mesiaci sme získali povolenie na realizáciu výstavby multifunkčného ihriska na Borinskej ulici pri starej základnej škole. Jedná sa o  úspešný  projekt s podpory úradu vlády a schválenou dotáciou 38.000 eur. Taktiež výstavba novej bežeckej dráhy v areály ZŠ s tartanovým povrchom  bude realizovaná ešte v tomto roku. Po zvážení všetkých okolností a životných priorít som sa rozhodol na funkciu starostu už nekandidovať. Rád by som svoje skúsenosti a vedomosti z komunálnej politiky uplatnil ako mestský poslanec. Viem, čo trápi našu mestskú časť, ako súčasť hlavného mesta. Rád by som presadil niektoré zmeny, ktoré by pomohli zlepšiť život obyvateľom Lamača. Hlavným zámerom mojej kandidatúry na post mestského poslanca bude realizácia a uvedenie do života jednotnej parkovacej politiky v meste a teda aj v mestskej časti Bratislava-Lamač. Len s tým, že sa uplatní prísna parkovacia politika eliminujeme motorové vozidlá, ktorých majitelia nie sú obyvateľmi ani platiteľmi daní v našej mestskej časti. Takto môžeme uvoľniť  tieto parkovacie miesta pre našich občanov.
Nemenej dôležitou aktivitou je starostlivosť o zeleň. Práve naša mestská časť má úžasný charakter zeleného mesta a preto je to do očí bijúci rozdiel medzi starostlivosťou o zeleň, ktorá patrí našej mestskej časti  a ktorá patrí hlavnému mestu. Mestská zeleň chátra, pravidelne sa nekosí. Mojim zámerom je, aby hlavné mesto zverilo zeleň mestským častiam, a aby bola jednotná starostlivosť o zeleň a občanov nemuselo trápiť prečo niektoré trávniky sú pokosené a niektoré nie. Ďalšou nemenej dôležitou otázkou je financovanie mestských častí. Táto kompetencia patrí mestským poslancom a prerozdeľovanie daní je neoddeliteľnou súčasťou každej mestskej časti ktorá chce byť úspešná. Okrem týchto zámerov mám záujem pomôcť i v ďalších otázkach kompetencie spadajúcich do mesta a to je dokončenie výstavby kanalizácií vo všetkých komunikáciách mesta predovšetkým však v našej mestskej časti, ďalšie zlepšenie dopravy, modernizácia a údržba zastávok a predovšetkým chodníkov v správe hlavného mesta. Nezabúdam ani na starších spoluobčanov ktorým treba byť nápomocný v ich životných situáciách, aby prežívali dôstojnú jeseň svojho života.

Mojim heslom bolo a vždy bude – Čestne a zodpovedne zastupovať našich občanov.

Pridaj komentár

Váš komentár nebude zverejnený na stránke, ale sa odošle ako e-mail kandidátovi.