Mirko Kašubjak
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽS Naše Slovensko)

Odkaz kandidáta voličom:

Žijeme v dobe a spoločnosti, ktorá pretláča zvrátené hodnoty a ideály, preto je potrebné i na úrovni obecnej samosprávy dohliadať na nariadenia, ktoré sa v obci prijímajú. Mojim cieľom nie je len posilňovať prorodinné opatrenia v obci v rámci kompetencie poslanca obecného zastupiteľstva, ale predovšetkým zvýšiť záujem obyvateľov našej obce o veci verejné. V obci cítiť nedostatok komunikácie medzi obyvateľmi a samosprávou a často hlas ľudu zostane nevypočutý. Chcem byť preto "hlasom" svojho voliča, a prostriedkom ako sa jeho názory a podnety predostrú obecnému zastupiteľstvu. Nezriedka si občania neuvedomujú, že starosta, poslanci ale aj zamestnanci obecného úradu sú platení z našich daní, majú teda pracovať pre nás - obyvateľov.

Bez ohľadu na politickú príslušnosť, budem hlasovať za každý jeden návrh, ktorý je v súlade kresťanským a prirodzeným zákonom v duchu Cyrilometodskej tradície.

V meste Vranov nad Topľou som signatárom petície s názvom Vranov proti hazardu.

List kandidáta predsedovi vlády a ministrovi financií Slovenskej republiky:

Kandidát ešte nezverejnil list pre predsedu vlády Slovenskej republiky a ministra financií Slovenskej republiky.

Volebny program

Zastavenie hazardu a Deklarácia Zastavme hazard je to na čom sa zhodneme. Sú však aj iné dôležité veci, na ktoré nemusíme mať rovnaké názory. Názory Iniciatívy Zastavme hazard alebo Aliancie za rodinu sa nemusia zhodovať s názormi a cieľmi kandidátov vo voľbách. Je dobré o nich vedieť, aby ste mohli urobiť skutočne zodpovedné rozhodnutie pri voľbách.

Pridaj komentár

Váš komentár nebude zverejnený na stránke, ale sa odošle ako e-mail kandidátovi.