Mgr. Ján Kmeť PhD.
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)

Odkaz kandidáta voličom:

Veľmi rád som podporil iniciatívu za zrušenie hazardu, pretože za svoju najvyššiu hodnotu v spoločnosti považujem rodinu. Hazard rodinám na Slovensku neprospieva , naopak hazard rodiny ohrozuje a spôsobuje ich rozklad. V prípade svojho zvolenia za poslanca mestského zastupiteľstva v Trenčíne budem podporovať všetky aktivity za zrušenie hazardu. Ja osobne som aj za obmedzovanie predaja alkoholu a cigariet. Podľa môjho názoru, alkohol a cigarety by sa nemali predávať bežne na mnohých miestach napr. v potravinách ale iba na určených miestach. Som presvedčený, že i alkohol a cigarety ohrozujú rodiny na Slovensku.

List kandidáta predsedovi vlády a ministrovi financií Slovenskej republiky:

Vážený pán predseda vlády, SR, Vážený pán minister financií SR,

Už dlhšiu dobu sledujem dianie okolo iniciatívy za zrušenie hazardu v Bratislave ako aj v iných mestách a obciach na Slovensku. Osobne som očakával, že i vláda SR vstúpi do tohto procesu a podporí iniciatívu tisícov občanov. Vhodné by boli konkrétne opatrenia v rámci kompetencií vlády navrhovať zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov v tejto oblasti.

Vzhľadom na uvedené si vás dovoľujem požiadať o predloženie návrhu zákona do NR SR, ktorý zruší povinnosť predložiť na zákaz hazardu v obci petíciu

s podpismi 30 % obyvateľov obce, (či 15 % obyvateľov Bratislavy a

Košíc) a tak umožní mestám a obciam efektívne zakázať hazardné hry v

záujme ochrany verejného zdravia pred následkami patologického hrania.

Súčasne je potrebné zmeniť zákon o hazardných hrách tak,

aby obce samé mali možnosť (i) obmedziť počet herní a kasín v obci,

(ii) obmedziť maximálny počet herných zariadení v týchto prevádzkach ako

aj (iii) obmedziť maximálny počet herných zariadení v obci.

Záverom si dovoľujem vyjadriť presvedčenie, že vláda SR ktorej pán predseda vlády predsedáte a v ktorej ste pán minister, ministrom financií, nemôže ostať ľahostajná k oprávneným požiadavkám tisícov ľudí na Slovensku.

S pozdravom


Ján Kmeť

Volebny program

Zastavenie hazardu a Deklarácia Zastavme hazard je to na čom sa zhodneme. Sú však aj iné dôležité veci, na ktoré nemusíme mať rovnaké názory. Názory Iniciatívy Zastavme hazard alebo Aliancie za rodinu sa nemusia zhodovať s názormi a cieľmi kandidátov vo voľbách. Je dobré o nich vedieť, aby ste mohli urobiť skutočne zodpovedné rozhodnutie pri voľbách.

V prípade môjho zvolenia za poslanca mestského zastupiteľstva v Trenčíne sa budem venovať rozvoju sociálnych služieb pre seniorov, rodiny a zdravotne postihnutých. Budem presadzovať opatrenia na zvyšovanie kvality sociálnych služieb a ich lepšiu dostupnosť. Budem iniciovať  a presadzovať uplatňovanie procesu deinštitucionalizácie poskytovania sociálnych služieb a postupnú transformáciu pobytových zariadení sociálnych služieb na komunitné zariadenia. V tejto súvislosti budem presadzovať a iniciovať získavanie finančných zdrojov na uvedenú transformáciu zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci Národného projektu na podporu deinštitucionalizácie a transformácie pobytových sociálnych služieb na komunitné sociálne služby.

 

Pridaj komentár

Váš komentár nebude zverejnený na stránke, ale sa odošle ako e-mail kandidátovi.