Mgr. Balázs Szamaranszký
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)

Odkaz kandidáta voličom:

Na vlastné oči som videl akú tragédiu hazard dokáže spôsobiť v rodinách.

List kandidáta predsedovi vlády a ministrovi financií Slovenskej republiky:

Kandidát ešte nezverejnil list pre predsedu vlády Slovenskej republiky a ministra financií Slovenskej republiky.

Volebny program

Zastavenie hazardu a Deklarácia Zastavme hazard je to na čom sa zhodneme. Sú však aj iné dôležité veci, na ktoré nemusíme mať rovnaké názory. Názory Iniciatívy Zastavme hazard alebo Aliancie za rodinu sa nemusia zhodovať s názormi a cieľmi kandidátov vo voľbách. Je dobré o nich vedieť, aby ste mohli urobiť skutočne zodpovedné rozhodnutie pri voľbách.

Miesto pre ľudí

 • Budem podporovať projekty, ktoré budujú miestne komunity.
 • Chcem presadiť zavedenie participatívneho rozpočtu, aby občania mali možnosť rozhodnúť, kam by mali putovať ich peniaze.
 • Chcem podporovať snahy o zapojenie verejnosti pri určovaní podoby verejného priestoru.
 • Chcem podporovať aktivity smerujúce k zastaveniu hazardu.
 • Nebudem podporovať výstavbu veľkých developerských projektov.
 • Nebudem podporovať, aby mestská časť zasahovala reguláciou do parkovania.
 • Budem podporovať projekty pre vytváranie nových parkovacích miest.
 • Chcem podporovať smart riešenia pre mestskú časť (smart parkovanie).
 • Budem podporovať investície do obnovy chodníkov, nadchodov, podchodov a zabezpečenie prechodu pre znevýhodnené osoby.
 • Miesto otvoreného úradu

 • Chcem, aby sa mestksá časť nezadlžovala, ale mala vyrovnaný rozpočet.
 • Chcem, aby sa naďalej zverejňoval plán verejného obstarávania na rok dopredu a aby sa zverejňovali ročné správy o stave a výsledkoch verejného obstarávania.
 • Chcem podporovať prehľadné a interaktívne zobrazovanie rozpočtu miestnej časti (napr. ako tu).
 • Chcem, aby boli zverejnené zoznamy nájomných bytov v správe KV a podmienky pre ich získanie.
 • Chcem, aby bola zverejnená základná štatistika o bytoch v správe samosprávy, kritériá pre prideľovanie bytov a zverejnený aktuálny zoznam žiadateľov o byt.
 • Chcem, aby boli zverejňované rozhodnutia o pridelení, alebo nepridelení dotácií/grantov.
 • Chcem, aby sa vytvorili pravidlá pre riešenie konfliktu záujmov členov hodnotiacich komisií rozhodujúcich o pridelení dotácií a grantov.
 • Chcem, aby bol vytvorený priestor pre rôznosť názorov v Karloveských novinách s vyváženým obsahom (stanovené pravidlá pre tvorbu obsahu, uvedenie autora celým menom).
 • Chcem, aby Karloveské noviny informovali o budúcich hlasovaniach zastupiteľstva a o výsledkoch zasadnutí MiZ.
 • Chcem, aby sa dôslednejšie kontrolovalo dodanie Karloveských novín do celej Karlovej Vsi.
 • Chcem, aby bol zverejnený zoznam komunikácií, ktoré má miestna časť v správe.
 • Chcem, aby boli poskytnuté prenosy z rokovaní MiZ na YouTube a boli kvalitnejšie výstupy z rokovaní.
 • Miesto, kde sa stretne mesto a príroda v rovnováhe

 • Chcem hľadať ekologické spôsoby naplnenia potrieb Karlovej Vsi.
 • Chcem podporovať snahy pre ochranu Kráľovej hory, Karloveskej zátoky, ostrova Sihoť a unikátneho charakteru Karlovej Vsi.
 • Chcem podporovať rozmiestnenie nádob na separáciu kuchynkého oleja.
 • Chcem podporovať ekologické spôsoby mobility a vzdelávanie o ekológii.
 • Chcem podporovať ekologické spôsoby odstraňovania buriny.
 • Chcem podporovať snahy o zadefinovanie využitia lesov na Kráľovej hore ako oddychovú zónu a nie ako hospodárske lesy.
 • Pridaj komentár

  Váš komentár nebude zverejnený na stránke, ale sa odošle ako e-mail kandidátovi.